POR, PODER I FE EN EL ROMÀNIC

  • Entre els segles XI i XIII es va desenvolupar a gran part d’Europa l'estil artístic anomenat romànic.
  • La gran importància de la religió a la societat medieval i el pes excepcional de l’Església van fer que les manifestacions artístiques d’aquella època fossin essencialment religioses.
  • L’estil romànic decorava les esglésies amb escultures i pintures de caràcter religiós, que explicaven al poble els fets sagrats de la Bíblia.
  • Al món medieval, la immensa majoria de la població era analfabeta.
  • Les imatges es van convertir en llibres on els cristians podien llegir i aprendre sobre la religió.
  • A més de la seva funció didàctica, les pintures i escultures tenien una funció decorativa.
POR, PODER I FE EN EL ROMÀNIC

No hay comentarios:

Publicar un comentario